AP0442

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 2
DDD – TT: 61’59”
©2018 – ℗28 XII 2018
Recorded: 2018
 1. Naprzód narodzie
 2. Hasło (Dokąd Naród polski)
 3. Pieśń o domu op. 59
 4. Marsz obrońców Ojczyzny
 5. Powitanie wolności
 6. Duszom współbraci
 7. Ziemia-matula
 8. A u nas
 9. Hasło (Zanućmy pieśń)
 10. Pozdrowienie
 11. Na obczyźnie
 12. Pastuszek-sierota
 13. Sine lasy
 14. Pieśń harcerzy
 15. Gdy ciemna noc zapada
 16. Pieśń górników
 17. Dzień radosny. Kantata imieninowa
 18. Polones [!] jubileuszowy (Mickiewiczowski) op. 17
 19. Na Sybir op. 9
 20. Aleksander Żukowski (1879-1911) – Mazurka
 21. Aleksander Żukowski – Polonaise op. 18
 22. Aleksander Żukowski – Mazourka op. 15

Beata Koska, soprano
Robert Kaczorowski, baritone
Dariusz Micorek, piano
Ewa Rytel, piano
Chór Kameralny Insieme
Monika Bachowska, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

  Otton Mieczysław Żukowski
  Naprzód narodzie
  Hasło (Dokąd Naród polski)
  Pieśń o domu op. 59
  Marsz obrońców Ojczyzny
  Aleksander Żukowski
  Mazurka op. 143
  Otton Mieczysław Żukowski
  Powitanie wolności
  Duszom współbraci
  Ziemia-matula
  A u nas
  Hasło (Zanućmy pieśń)
  Pozdrowienie
  Aleksander Żukowski
  Polonaise op. 18
  Otton Mieczysław Żukowski
  Na obczyźnie
  Pastuszek-sierota
  Sine lasy
  Pieśń harcerzy
  Gdy ciemna noc zapada
  Aleksander Żukowski
  Mazourka op. 15
  Otton Mieczysław Żukowski
  Pieśń górników
  Dzień radosny. Kantata imieninowa
  Polones [!] jubileuszowy op. 17
  Na Sybir op. 9