AP0441

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 1
DDD – TT: 63’48”
©2018 – ℗28 XII 2018
Recorded: 2018
 1. Ogień i krew (Fire and blood)
 2. Idziemy w zwyż [!] (We walk upwards [!])
 3. Żołnierz nieznany (Unknown soldier)
 4. Wiosna w polu (Spring in the field)
 5. Czuj Duch! (Feel the Spirit!)
 6. Marynarz polski (Polish seaman)
 7. Radosny dzień (Happy day)
 8. Ostatnie życzenie (Last wish)
 9. Miłości kwiat (Love’s flower) op. 19 no. 1
 10. Czy kochasz mnie? (Do you love me?)
 11. Polonez ‘Hej śpiewacy’ (Polonaise ‘Hey singers’)
 12. Do broni, bracia! (To arms, brothers!)
 13. Wznieś się orle (Soar eagle)
 14. Nasz sztandar (Our banner)
 15. Zasłużonym (To the deserved)
 16. Wrzeciono (Spindle)
 17. Wróbelki (Sparrows)
 18. W dzień św. Mikołaja (On Saint Nicholas’ day)
 19. Święty Mikołaj (Santa Claus)
 20. Dobranoc (Good night)
 21. Echo kołyski (Cradle’s echo)
 22. Polska kołysanka (Polish lullaby)

Aleksandra Kucharska-Szefler, soprano
Alicja Rumanowska, soprano
Donata Zuliani, mezzo-soprano
Piotr Gryniewicki, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Michał Kaleta, piano
Ewa Rytel piano
Podkarpacki Chór Męski
Strzyżowski Chór Kameralny
Grzegorz Oliwa, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

  Ogień i krew (Fire and blood)
  Idziemy w zwyż [!] (We walk upwards)
  Żołnierz nieznany (Unknown soldier)
  Wiosna w polu (Spring in the field)
  Czuj Duch! (Feel the Spirit!)
  Marynarz polski (Polish seaman)
  Radosny dzień (Happy day)
  Ostatnie życzenie (Last wish)
  Miłości kwiat (Love’s flower) op. 19 no. 1
  Czy kochasz mnie? (Do you love me?)
  Polonez Hej śpiewacy (Polonaise Hey singers)
  Do broni, bracia! (To arms, brothers!)
  Wznieś się orle (Soar eagle) op. 47
  Nasz sztandar (Our banner)
  Zasłużonym (To the deserved)
  Wrzeciono (Spindle)
  Wróbelki (Sparrows)
  W dzień św. Mikołaja (On Saint Nicholas’ day))
  Święty Mikołaj (Santa Claus)
  Dobranoc (Good night)
  Echo kołyski (Cradle’s echo)
  Polska kołysanka (Polish lullaby)