AP0443

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 3
DDD – TT: 67’54”
©2020– ℗15 I 2020
Recorded: 2018, 2019

 1. Moja Ojczyzna
 2. Polska flota
 3. Do chat
 4. Hymn Polski
 5. Nasza ziemia. Polonez
 6. Przy oknie
 7. Noc zapada
 8. W lesie
 9. Na śniegu
 10. Wędrówka
 11. Nad grobem
 12. Toast 1
 13. Toast 2
 14. Pieśń o orle białym
 15. Marsz Sokołów polskich
 16. Dość dźwięcznych piosnek
 17. Dzieli nas ogród
 18. Pieśń polskiego ochotnika
 19. Marsz Hallera
 20. Aleksander Żukowski (1879-1911) – Melodie melancholique op. 10
 21. Aleksander Żukowski – Mazourka op. 15
 22. Aleksander Żukowski – Polonaise aux Karabelles op. 20

Piotr Gryniewicki, trnor
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, piano
Tadeusz Hubka, piano
Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Katarzyna Sobas, conductor
Podkarpacki Chór Męski
Grzegorz Oliwa, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

  Otton Mieczysław Żukowski
  Marsz Hallera
  Moja Ojczyzna
  Polska flota
  Pieśń o orle białym
  Toast I
  Hymn Polski op. 40
  Toast II
  Pieśń polskiego Ochotnika
  Nasza ziemia. Polonez op. 32
  Dość dźwięcznych piosnek!
  Do chat
  Aleksander Żukowski
  Polonaise aux Karabelles op. 20
  Otton Mieczysław Żukowski
  Przy oknie
  W lesie
  Dzieli nas ogród róż, dziewczyno
  Na śniegu
  Wędrówka
  Aleksander Żukowski
  Mélodie mélancholique op. 10
  Otton Mieczysław Żukowski
  Noc zapada
  Nad grobem
  Marsz Sokołów polskich na Bukowinie