AP0440

Romuald Twardowski (1930-2024)
In the Night’s Stillness
DDD – TT: 50’25”
©2018 – ℗17 XII 2018
Recorded: 2018
 1. Wśród nocnej ciszy
 2. Wesołą nowinę
 3. Przybieżeli do Betlejem
 4. Z narodzenia Pana
 5. Do szopy, hej, pasterze
 6. Jezus malusieńki
 7. W żłobie leży
 8. A wczora z wieczora
 9. Mizerna cicha
 10. Pójdźmy wszyscy do stajenki
 11. Gdy śliczna Panna
 12. Witaj, Jezu
 13. Dzisiaj w Betlejem
 14. O mili królowie
 15. Wesołą nowinę
 16. Tryumfy Króla niebieskiego
 17. Anioł pasterzom mówił
 18. W dzień Bożego Narodzenia
 19. A cóż z tą Dzieciną
 20. Gdy się Chrystus rodzi
 21. Przystąpmy do szopy
 22. Bóg się rodzi

Leszek Skrla, baritone
Anna Mikolon, piano

booklet: Alicja Twardowska (Polish, English)

  Wśród nocnej ciszy (In the Night’s Stillness) – 12 carols for voice and piano
  Wśród nocnej ciszy (In the Night’s Stillness)
  Wesołą nowinę (Happy News)
  Przybieżeli do Betlejem (They Came to Bethlehem)
  Z narodzenia Pana (From God’s Birth)
  Do szopy, hej, pasterze (To the Stable Shepherds)
  Jezus malusieńki (Little Jesus)
  W żłobie leży (Lying in the Manger)
  A wczora z wieczora (Yesterday’s Evening)
  Mizerna cicha (Silent Haggard)
  Pójdźmy wszyscy do stajenki (Let us All go to the Stable)
  Gdy śliczna Panna (When the Lovely Virgin Mary)
  Witaj, Jezu (Welcome, Jesus)
  Bóg się rodzi (God is born) – 10 carols for voice and piano
  Dzisiaj w Betlejem (Today in Bethlehem)
  O mili królowie (Oh Kind Kings)
  Wesołą nowinę (Happy News)
  Tryumfy Króla niebieskiego (Triumphs of the King of Heaven)
  Anioł pasterzom mówił (The Angel Told the Shepherds)
  W dzień Bożego Narodzenia (On Christmas Day)
  A cóż z tą Dzieciną (What to do With This Child)
  Gdy się Chrystus rodzi (When Christ is Born)
  Przystąpmy do szopy (Let’s Proceed to the Shed)
  Bóg się rodzi (God is born)