AP0522

Songs to the poetry of Kazimierz Przerwa-Tetmajer

DDD – TT: 60’10”
©2021– ℗2021
Recorded: 2021
 1. Władysław Żeleński  (1837-1921)– Zawód (Regret)
 2. Władysław Żeleński – Blada róża (My Pale Rose)
 3. Władysław Żeleński – Widzę ją (I See Her)
 4. Mieczysław Karłowicz (1876-1909) – Rdzawe liście (Rustic Leaves Of Autumn)
 5. Mieczysław Karłowicz – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie… op. 1 no. 5 I Remember Quiet, Bright, Golden Days…)
 6. Mieczysław Karłowicz – Mów do mnie jeszcze op. 3 no. 1 (Speak To Me Endlessly)
 7. Karol Szymanowski(1882-1937) – Czasem, gdy długo na pół sennie marzę op. 2 no. 4 (Sometimes When I’m Half-Dreaming)
 8. Karol Szymanowski – Słyszałem ciebie… op. 2 no. 5 (I Thought I Heard Your Voice…)
 9. Karol Szymanowski – Pielgrzym op. 2 no. 6 (The Pilgrim)
 10. Henryk Opieński (1870-1942) – Idzie na pola (The Music of My Soul)
 11. Henryk Opieński – Widzę ją (I See Her)
 12. Henryk Opieński – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie (I Remember Quiet, Bright, Golden Days)
 13. Jan Skrzydlewski (1867-1943) – A taka świętość cię otacza… (Such Divinity Surrounds You….)
 14. Jan Skrzydlewski – Kocham cię! (I Love You!)
 15. Jan Skrzydlewski – Ucisz się ziemio… (Be Silent, Earth … )
 16. Raoul Koczalski (1885-1948) – Zawód op. 68 no. 8 (Regret)
 17. Raoul Koczalski – Mów do mnie jeszcze op. 68 no. 10 (Speak To Me Endlessly…)
 18. Raoul Koczalski – Na mej duszy strunach dłonie ty, o wichrze, złóż op. 69 no. 8 (You Are On The Wings Of My Soul)
 19. Witold Friemann (1889-1977) – Cudne oczy (Your Wonderful Eyes)
 20. Witold Friemann – Noc majowa (A Night In May)
 21. Witold Friemann – Jeden jest tylko sen op. 51 no. 4 (There Is Only One Dream)
 22. Franciszek Maklakiewicz (1915-1939) – Kocham cię! (I Love You)
 23. Franciszek Maklakiewicz – Życzenie (Enchanted Wish)
 24. Franciszek Maklakiewicz – Zawód (Regret)
Małgorzata Trojanowska, soprano
Robert Marat, piano
booklet: Małgorzata Trojanowska (Polish, English)

 

  Władysław Żeleński
  Zawód (Regret)
  Blada róża (My Pale Rose)
  Widzę ją (I See Her)
  Mieczysław Karłowicz
  Rdzawe liście (Rustic Leaves Of Autumn)
  Pamiętam ciche, jasne, złote dnie... op. 1 no. 5 (I Remember Quiet, Bright, Golden Days...)
  Mów do mnie jeszcze op. 3 no. 1 (Speak To Me Endlessly)
  Karol Szymanowski
  Czasem, gdy długo na pół sennie marzę op. 2 no. 4 (Sometimes When I'm Half-Dreaming)
  Słyszałem ciebie... op. 2 no. 5 (I Thought I Heard Your Voice...)
  Pielgrzym op. 2 no. 6 (The Pilgrim)
  Henryk Opieński
  Idzie na pola (The Music of My Soul)
  Widzę ją (I See Her)
  Pamiętam ciche, jasne, złote dnie (I Remember Quiet, Bright, Golden Days)
  Jan Skrzydlewski
  A taka świętość cię otacza... (Such Divinity Surrounds You....)
  Kocham cię! (I Love You!)
  Ucisz się ziemio... (Be Silent, Earth ... )
  Raoul Koczalski
  Zawód op. 68 no. 8 (Regret)
  Mów do mnie jeszcze op. 68 no. 10 (Speak To Me Endlessly...)
  Na mej duszy strunach dłonie ty, o wichrze, złóż op. 69 no. 8 (You Are On The Wings Of My Soul)
  Witold Friemann
  Cudne oczy (Your Wonderful Eyes)
  Noc majowa (A Night In May)
  Jeden jest tylko sen op. 51 no. 4 (There Is Only One Dream)
  Franciszek Maklakiewicz
  Kocham cię! (I Love You)
  Życzenie (Enchanted Wish)
  Zawód (Regret)