AP0521

Władysław Żeleński (1837-1921)
If you love me…
DDD – TT: 77’35”
©2021– ℗30 XI 2021
Recorded: 2021
 1. Łaskawa dziewczyna op. 25 no. 3 from Pieśni Gabryelli
 2. Róża dzika
 3. Niepewność
 4. Marzenia dziewczyny
 5. Piosnka Żywii from the opera  Stara Baśń
 6. Leci piosenka…
 7. Złota rybka
 8. Gdy ostatnia róża zwiędła
 9. Polały się łzy
 10. Poleciały pieśni moje
 11. Jaskółka op. 19 no. 2 from Trzy Pieśńi
 12. Łzy op. 19 no. 3 from Trzy Pieśńi
 13. O Jaśku spod Sącza
 14. Dola moja
 15. Z łąk i pól
 16. Szło dziecię z fujarką
 17. Życzenie
 18. Powrót piosenki
 19. Siedzi ptaszek na drzewie
 20. Na fujarce
 21. Z Nieboskiej komedii
 22. Brzozy
 23. Barkarola
 24. Dobra noc

Piotr Kusiewicz, tenor
Tomasz Krzysica, tenor
Michał Landowski, piano

Booklet: Magdalena Todynek, Michał Landowski (Polish, English)

Reviews:

Opera Nederland.nl

 

  Łaskawa dziewczyna op. 25 no. 5
  Róża dzika
  Niepewność
  Marzenia dziewczyny
  Piosnka Żywii from the opera ‘Stara Baśń’
  Leci piosenka…
  Złota rybka
  Gdy ostatnia róża zwiędła
  Polały się łzy
  Poleciały pieśni moje
  Jaskółka op. 19 no. 2
  Łzy op. 19 no. 3
  O Jaśku spod Sącza
  Dola moja
  Z łąk i pól
  Szło dziecię z fujarką
  Życzenie
  Powrót piosenki
  Siedzi ptaszek na drzewie…
  Na fujarce
  Z Nieboskiej komedii
  Brzozy
  Barkarola na 2 głosy
  Dobra noc na 3 głosy