AP0443

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Secularia 3
DDD – TT: 67’54”
©2020– ℗15 I 2020
Recorded: 2018, 2019

 1. Moja Ojczyzna
 2. Polska flota
 3. Do chat
 4. Hymn Polski
 5. Nasza ziemia. Polonez
 6. Przy oknie
 7. Noc zapada
 8. W lesie
 9. Na śniegu
 10. Wędrówka
 11. Nad grobem
 12. Toast 1
 13. Toast 2
 14. Pieśń o orle białym
 15. Marsz Sokołów polskich
 16. Dość dźwięcznych piosnek
 17. Dzieli nas ogród
 18. Pieśń polskiego ochotnika
 19. Marsz Hallera
 20. Aleksander Żukowski (1879-1911) – Melodie melancholique op. 10
 21. Aleksander Żukowski – Mazourka op. 15
 22. Aleksander Żukowski – Polonaise aux Karabelles op. 20

Piotr Gryniewicki, trnor
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, piano
Tadeusz Hubka, piano
Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Katarzyna Sobas, conductor
Podkarpacki Chór Męski
Grzegorz Oliwa, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)