AP0492

Polish Miniatures – Romantic Style
Polskie Miniatury – Romantyczny Styl
DDD – TT: 55’16”
©2023 – ℗24 V 2023
Recorded: 2018-2022
 1. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Mélodie op. 16 no. 2
 2. Karol Szymanowski (1882-197) – Prelude op. 1 no. 1
 3. Karol Szymanowski – Prelude op. 1 no. 7
 4. Karol Szymanowski – Etiude in B flat minor op. 4 no. 3
 5. Władysław Żeleński (1837-1921) – Scene of courtship from the opera Konrad Wallenrod
 6. Adam Wroński (1850/51-1915) – Mazurka
 7. Adam Wroński – Lullaby
 8. Stanisław Moniuszko(1819-1872)  – Waltz in A major
 9. Fryderyk Chopin(1810-1849) – Nocturne op. 72 no. 1
 10. MIieczysław Karłowicz (1876-1909) – Waltz from Serenade op. 2
 11. Henryk Wieniawski (1835-1880) – Legende op. 17
 12. Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867) – Andante et Rondo alla Polacca op. 42

Dariusz Samól, saxophones
Ewa Ruszała, piano
Urszula Szyryńska, piano

booklet: Magdalena Chmiel (Polish, English)

Reviews:

Maestro

Nasz Dziennik no. 109, 13-14 May 2023

  Ignacy Jan Paderewski – Mélodie op. 16 no. 2
  Karol Szymanowski – Prelude op. 1 no. 3
  Karol Szymanowski – Prelude op. 1 no. 7
  Karol Szymanowski – Etiude in B flat minor op. 4 no. 3
  Władysław Żeleński – Scene of courtship from the opera ‘Konrad Wallenrod’
  Adam Wroński – Mazurka
  Adam Wroński – Lullaby
  Stanisław Moniuszko – Waltz in A major
  Fryderyk Chopin – Nocturne op. 72 no. 1
  Mieczysław Karłowicz – Waltz from Serenade op. 2
  Henryk Wieniawski – Legende op. 17
  Ignacy Feliks Dobrzyński – Andante et Rondo alla Polacca op. 42