AP0493

Jazzowe Stany Moniuszki
Jazz States of Moniuszko
DDD – TT: 43’37”
©2021 – ℗1 IV 2021
Recorded: 2020
 1. Krakowiaczek – Śpiewnik domowy (Cracovienne – Songbook for home use)
 2. Śpiew Zofii z III aktu krotochwili ‘Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw’ (Zofia’s singing from the third act of sloppy ‘New Don Quixote, or a hundred follies’)
 3. Prząśniczka – Śpiewnik domowy (Spinner – Songbook for home use)
 4. Aria Jontka ‘Szumią jodły na gór szczycie’ z IV aktu opery ‘Halka’ (Jontek’s aria ‘The fir trees sigh on mountain peaks’ from act IV of the opera ‘Halka’)
 5. Aria Skołuby ‘Ten zegar stary’ z III aktu opery ‘Straszny dwór’ (Skołuba’s aria ‘This old clock’ from act III of the opera ‘The Haunted Manor’)
 6. Wyjazd na wojnę – Śpiewnik domowy (Going to war – Songbook for home use)
 7. Pieśń Halki ‘Jako od wichru krzew połamany’ z I aktu opery Halka (Halka’s song ‘As a broken bush’ from the first act of the opera ‘Halka’)
 8. Pieśń wieczorna – Śpiewnik domowy (Evening song – Songbook for home use)
 9. Bagatela

Bartosz Kalicki, piano
Karolina Śleziak, vocal
Silesian Chamber Players
Dariusz Zboch, violin, conductor

booklet: Bartosz Kalicki (Polish, English)

  Krakowiaczek – Śpiewnik domowy
  Śpiew Zofii z III aktu krotochwili Nowy 'Don Kiszot, czyli sto szaleństw'
  Prząśniczka – Śpiewnik domowy
  Aria Jontka 'Szumią jodły na gór szczycie' z IV aktu opery 'Halka'
  Aria Skołuby 'Ten zegar stary' z III aktu opery 'Straszny dwór'
  Wyjazd na wojnę – Śpiewnik domowy
  Pieśń Halki 'Jako od wichru krzew połamany' z I aktu opery 'Halka'
  Pieśń wieczorna – Śpiewnik domowy
  Bagatela