AP0522

Songs to the poetry of Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 

DDD – TT: 60’10”
©2021– ℗13 XII 2021
Recorded: 2021
 1. Władysław Żeleński  (1837-1921)– Zawód (Regret)
 2. Władysław Żeleński – Blada róża (My Pale Rose)
 3. Władysław Żeleński – Widzę ją (I See Her)
 4. Mieczysław Karłowicz (1876-1909) – Rdzawe liście (Rustic Leaves Of Autumn)
 5. Mieczysław Karłowicz – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie… op. 1 no. 5 I Remember Quiet, Bright, Golden Days…)
 6. Mieczysław Karłowicz – Mów do mnie jeszcze op. 3 no. 1 (Speak To Me Endlessly)
 7. Karol Szymanowski(1882-1937) – Czasem, gdy długo na pół sennie marzę op. 2 no. 4 (Sometimes When I’m Half-Dreaming)
 8. Karol Szymanowski – Słyszałem ciebie… op. 2 no. 5 (I Thought I Heard Your Voice…)
 9. Karol Szymanowski – Pielgrzym op. 2 no. 6 (The Pilgrim)
 10. Henryk Opieński (1870-1942) – Idzie na pola (The Music of My Soul)
 11. Henryk Opieński – Widzę ją (I See Her)
 12. Henryk Opieński – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie (I Remember Quiet, Bright, Golden Days)
 13. Jan Skrzydlewski (1867-1943) – A taka świętość cię otacza… (Such Divinity Surrounds You….)
 14. Jan Skrzydlewski – Kocham cię! (I Love You!)
 15. Jan Skrzydlewski – Ucisz się ziemio… (Be Silent, Earth … )
 16. Raoul Koczalski (1885-1948) – Zawód op. 68 no. 8 (Regret)
 17. Raoul Koczalski – Mów do mnie jeszcze op. 68 no. 10 (Speak To Me Endlessly…)
 18. Raoul Koczalski – Na mej duszy strunach dłonie ty, o wichrze, złóż op. 69 no. 8 (You Are On The Wings Of My Soul)
 19. Witold Friemann (1889-1977) – Cudne oczy (Your Wonderful Eyes)
 20. Witold Friemann – Noc majowa (A Night In May)
 21. Witold Friemann – Jeden jest tylko sen op. 51 no. 4 (There Is Only One Dream)
 22. Franciszek Maklakiewicz (1915-1939) – Kocham cię! (I Love You)
 23. Franciszek Maklakiewicz – Życzenie (Enchanted Wish)
 24. Franciszek Maklakiewicz – Zawód (Regret)

Małgorzata Trojanowska, soprano
Robert Marat, piano

booklet: Małgorzata Trojanowska (Polish, English)

Reviews:

Opera Nederland

  Władysław Żeleński
  Zawód (Regret)
  Blada róża (My Pale Rose)
  Widzę ją (I See Her)
  Mieczysław Karłowicz
  Rdzawe liście (Rustic Leaves Of Autumn)
  Pamiętam ciche, jasne, złote dnie... op. 1 no. 5 (I Remember Quiet, Bright, Golden Days...)
  Mów do mnie jeszcze op. 3 no. 1 (Speak To Me Endlessly)
  Karol Szymanowski
  Czasem, gdy długo na pół sennie marzę op. 2 no. 4 (Sometimes When I'm Half-Dreaming)
  Słyszałem ciebie... op. 2 no. 5 (I Thought I Heard Your Voice...)
  Pielgrzym op. 2 no. 6 (The Pilgrim)
  Henryk Opieński
  Idzie na pola (The Music of My Soul)
  Widzę ją (I See Her)
  Pamiętam ciche, jasne, złote dnie (I Remember Quiet, Bright, Golden Days)
  Jan Skrzydlewski
  A taka świętość cię otacza... (Such Divinity Surrounds You....)
  Kocham cię! (I Love You!)
  Ucisz się ziemio... (Be Silent, Earth ... )
  Raoul Koczalski
  Zawód op. 68 no. 8 (Regret)
  Mów do mnie jeszcze op. 68 no. 10 (Speak To Me Endlessly...)
  Na mej duszy strunach dłonie ty, o wichrze, złóż op. 69 no. 8 (You Are On The Wings Of My Soul)
  Witold Friemann
  Cudne oczy (Your Wonderful Eyes)
  Noc majowa (A Night In May)
  Jeden jest tylko sen op. 51 no. 4 (There Is Only One Dream)
  Franciszek Maklakiewicz
  Kocham cię! (I Love You)
  Życzenie (Enchanted Wish)
  Zawód (Regret)