AP0391

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 7
DDD – TT: 58’58”
©2017 – ℗1 V 2017
Recorded: 2016, 2017
 1. Bogarodzica (Mother of God)
 2. Introit z Piątej Mszy Polskiej (Introit from Polish Mass no. 5) op. 81
 3. Zawitaj Królowo! (Welcome, Queen!)
 4. Ave Maria (Gdy słońce zajdzie…) (When the sun goes down…)
 5. O Przenajświętsza Marjo Dziewico! (Oh Blessed Virgin Mary!)
 6. Bądź pozdrowiona (Hail)
 7. Na Wniebowzięcie N. P. Marji (For the Assumption of Mary into Heaven)
 8. Ave Maria
 9. Módl się za nami (Pray for us)
 10. O Matko Przenajświętsza (Oh Blessed Mother)
 11. W cierpieniu (In suffering)
 12. Salve Regina
 13. Stanisław Żukowski (1881-1935) – Pod Twą obronę (Under Your protection)
 14. Aleksander Żukowski (1879-1911) – Ratuj Maryo (Help, Mary)
 15. Stanisław Żukowski – Królowo nasza! (Our Queen!)
 16. Na Święto Matki Boskiej Zielnej (For the Feast of St Mary the Virgin)
 17. Przysięga Sodalicji Marjańskiej (The oath of the Sodality of Our Lady)
 18. Bądź pochwalona! (Be praised!)
 19. Hymn Sodalisów (Sodality Hymn)

Beata Koska, mezzo-soprano
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Choir Music Everywhere
Beata Śnieg, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Musique Sacré/L’organist No 317 Juillet 2017

  Otton Mieczysław Żukowski
  Bogarodzica (Mother of God)
  Introit z Piątej Mszy Polskiej (Introit from Polish Mass no. 5) op. 81
  Zawitaj Królowo! (Welcome, Queen!)
  Ave Maria (Gdy słońce zajdzie…) (When the sun goes down...)
  O Przenajświętsza Marjo Dziewico! (Oh Blessed Virgin Mary!)
  Bądź pozdrowiona (Hail)
  Na Wniebowzięcie N. P. Marji (For the Assumption of Mary into Heaven)
  Módl się za nami (Pray for us)
  Módl się za nami (Pray for us)
  O Matko Przenajświętsza (Oh Blessed Mother)
  W cierpieniu (In suffering)
  Salve Regina
  Stanisław Żukowski
  Pod Twą obronę (Under Your protection)
  Aleksander Żukowski
  Ratuj Maryo (Help, Mary)
  Stanisław Żukowski
  Królowo nasza! (Our Queen!)
  Otton Mieczysław Żukowski
  Na Święto Matki Boskiej Zielnej (For the Feast of St Mary the Virgin)
  Przysięga Sodalicji Marjańskiej (The oath of the Sodality of Our Lady)
  Bądź pochwalona! (Be praised!)
  Hymn Sodalisów (Sodality Hymn)