AP0369

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 6
DDD – TT: 49’57”
©2016 – ℗10 X 2016
Recorded: 2016

 1. Narodził się Jezus Chrystus
 2. O gwiazdo Betleemska
 3. Pan z nieba i z łona
 4. Pasterze mili
 5. Pastuszkowie ze snu
 6. Pasterzu
 7. Pójdźmy wszyscy
 8. Pospieszcie pastuszki
 9. Przybieżeli do Betlejem
 10. Przy onej górze
 11. Słyszę z nieba muzykę
 12. Śliczna Panienka
 13. Tryumfy króla
 14. W dzień Bożego narodzenia
 15. Wesołą nowinę
 16. Witajże dzieciątko
 17. Wiwat dzisiaj
 18. Wśród nocnej ciszy
 19. W żłobie leży
 20. Z narodzenia Pana
 21. Zjawiło się nam

Marta Wróblewska, soprano
Paweł Pecuszok, tenor
Mikołaj Zgódka, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Przemysław Kummer, bass-baritone
Urszula Iżbicka, piano

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Cahiers de Sociologie Économique et Culturelle no. 61, 06 & 07 2017

  Narodził się Jezus Chrystus (Jesus Christ has been born)
  O gwiazdo Betleemska (O the star of Bethlehem)
  Pan z nieba i z łona (Lord from heaven and from the womb)
  Pasterze mili (My dear shepherds)
  Pastuszkowie ze snu (Shepherds have awakened)
  Pasterzu (Hey shepherd)
  Pójdźmy wszyscy (Come together)
  Pospieszcie pastuszki (Hasten shepherd boys)
  Przybieżeli do Betlejem (They have come to Bethlehem)
  Przy onej górze (By that mountain)
  Słyszę z nieba muzykę (I hear music from heaven)
  Śliczna Panienka (Beauteous Maiden)
  Tryumfy króla (King’s triumphs)
  W dzień Bożego narodzenia (On the day God was born)
  Wesołą nowinę (Glad tidings)
  Witajże dzieciątko (Welcome little baby)
  Wiwat dzisiaj (Long live today)
  Wśród nocnej ciszy (In the silence of the night)
  W żłobie leży (Lying in the manger)
  Z narodzenia Pana (Lord has been born)
  Zjawiło się nam (We were shown)