AP0368

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 5
DDD – TT: 55’07”
©2016 – ℗10 X 2016
Recorded: 2016
 1. Anioł pasterzom
 2. Ach witajże pożądana
 3. A cóż z tą dzieciną
 4. Anielski chór
 5. A wczora z wieczora
 6. Ach ubogi w żłobie
 7. Bóg się rodzi
 8. Cieszmy się i pod niebiosy
 9. Bracia patrzcie jeno
 10. Dzisiaj w Betlejem
 11. Gdy się Chrystus rodzi
 12. Hej bracia czy śpicie
 13. Hej w dzień narodzenia
 14. Jakaż to gwiazda
 15. Jezus malusieńki
 16. Jezusa narodzonego
 17. Król wiecznej chwały
 18. Lulajże Jezuniu
 19. Mędrcy świata
 20. Mesyasz przyszedł
 21. Na kopie siana

Marta Wróblewska, soprano
Paweł Pecuszok, tenor
Mikołaj Zgódka, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Przemysław Kummer, bass-baritone
Urszula Iżbicka, piano

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Cahiers de Sociologie Économique et Culturelle no. 61, 06 & 07 2017

  Anioł pasterzom (Angel said to the shepherds)
  Ach witajże pożądana (Hail, the favoured one)
  A cóż z tą dzieciną (What has happened to the baby)
  Anielski chór (Angelic choir)
  A wczora z wieczora (Last night)
  Ach ubogi w żłobie (Ah so poor in the manger)
  Bóg się rodzi (God is born)
  Cieszmy się i pod niebiosy (Let us all be merry)
  Bracia patrzcie jeno (Hey look brothers)
  Dzisiaj w Betlejem (Today in Bethlehem)
  Gdy się Chrystus rodzi (When Christ is born)
  Hej bracia czy śpicie (Hey brothers, are you asleep)
  Hej w dzień narodzenia (Hey on the birthday)
  Jakaż to gwiazda (What kind of star)
  Jezus malusieńki (Tiny Jesus)
  Jezusa narodzonego (Jesus was born)
  Król wiecznej chwały (King of everlasting glory)
  Lulajże Jezuniu (Hush little Jesus)
  Mędrcy świata (The Wise Men)
  Mesyasz przyszedł (Messiah has come)
  Na kopie siana (On the haystack)