AP0357

Juliusz Łuciuk (1927-2020)
Memories… lyrical, sentimental, carefree
DDD – TT: 42’12”
©2016 – ℗15 III 2016
Recorded: 2014
 1. W intymnym nastroju
 2. The Children’s Tabernacle
 3. Pieśń o żołnierzach z Westerplatte
 4. Trzy impresje rytmiczne
 5. Krzaczek róży
 6. Ćma
 7. Drobna kaszka
 8. Pożegnanie elementarza
 9. Rozmowa z księżycem
 10. Dzień bez Ciebie
 11. Piosenka o jeżu

Bożena Harasimowicz, soprano
Krystyna Pyszkowska, piano

booklet: Grzegorz Majka (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

Cahiers de Sociologie Économique et Culturelle no. 59-60, June-December2015

  The Intimate Mood (W intymnym nastroju)
  The Children’s Tabernacle
  The Song of the Westerplatte Soldiers (Pieśń o żołnierzach z Westerplatte)
  Three Rhythmic Impressions (Trzy impresje rytmiczne)
  Tempo di rumba
  Lullaby (Kołysanka)
  Medium bounce tempo
  The Little Rose Bush (Krzaczek róży)
  Moth (Ćma)
  A Bit of Porridge (Drobna kaszka)
  Farewell to the Primer (Pożegnanie elementarza)
  Conversation with the Moon (Rozmowa z księżycem)
  A Day Without You (Dzień bez Ciebie)
  The Hedgehog Song (Piosenka o jeżu)