AP0147

Juliusz Łuciuk (1927-2020)
Medea
ADD – TT: 40’03”
©2007 – ℗18 V 2007
Recorded: 1975

 1. Medea – ballet music in one act and twelve scenes

Zespół Solistów Instrumentalistów i Wokalistów Krakowskich

Urszula Redych-Vasina, soprano
Irena Katlewicz, soprano
Halina Martenowska, soprano
Zdzisław Adamkiewicz, tenor
Eugeniusz Sąsiadek, tenor
Władysław Dyląg, bass
Adam Szybowski, bass
Kazimierz Moszyński, flute
Walerian Kotas, oboe
Alojzy Thomys, clarinet
Kazimierz Siudmak, bassoon
Andrzej Pisula, horn
Stefan Skwarek, trombone
Emil Reindl, percussion
Feliks Kotarba, percussion
Juliusz Łuciuk, prepared piano
Zdzisław Polonek, viola
Kazimierz Koślacz, cello
Ryszard Daun, double bass
Stanisław Gałoński, conductorbooklet

 

booklet: Grzegorz Majka (Polish, English, French)

Reviews:

Crescendo no. 89, September/October 2007

Pizzicato no. 176, October 2007

  Medea
  Medea is born from Hecate
  Jason’s fight for the golden fleece
  Jason and Medea’s love dialogue
  Jason and Medea’s flight. The killing of the brother
  Aeson’s healing
  The Peliades – two mad sisters. Expulsion
  Medea with children
  Jason and Glauce
  Medea and Jason
  Medea’s revenge on Glauce
  Medea’s revenge on Jason – the killing of the children
  Medea’s departure to Hecate