AP0146

Krzysztof Meyer (1943)
String Quartets – String Trio
DDD – TT: 72’55”
©2007 – ℗18 V 2007
Recorded: 2005, 2006
 1. String Trio op. 81
 2. String Quartet No. 11 op. 95
 3. String Quartet No. 12 op. 103

Wilanów String Quartet
Gadzina Tadeusz, Ist violin
Łosakiewicz Paweł, IInd violin
Duź Ryszard, viola
Wasiółka Marian, cello

booklet: Krzysztof Meyer (Polish, English, French, German)

  String Trio op. 81
  String Quartet no. 11 op. 95
  String Quartet no. 12 op. 103
  Lento
  Con ira
  Vico
  Dolente
  Furioso
  Largo
  Adagio
  Prestissiomo
  Appassionato