AP0075

Henryk Opieński (1870-1942)
Complete Songs – Chamber Works
DDD – TT: 63’56”
©2004 – ℗1 IX 2004
Recorded: 2003, 2004
 1. Berceuse op. 1 for violin and piano
 2. Krakowiak op. 7 for violin and piano
 3. Pieśń majowa – The May Song
 4. Kwiecień – April op. 3
 5. Die Tränen – Łzy op. 5
 6. Immer wieder – Gdy rozstania przyszła pora op. 8 no. 1
 7. Chanson d’automne – Pieśń jesienna op. 8 no. 2
 8. La lune blanche – Ukojenie op. 8 no. 3
 9. Tęsknota op. 8 no. 5
 10. Bielą się pola op. 8 no. 6
 11. Ici bas – Na tej ziemi op. 9 no. 1
 12. Triolet op. 9 no. 3
 13. Czasem
 14. Preludes op. 13 – Idzie na pola – Going through the Fields (op. 9 no. 2)
 15. Preludes op. 13 – Widzę ją – I Can See Her (op. 4)
 16. Preludes op. 13 – Lubię więdnące kwiaty – I Like Fading Flowers (op. 6)
 17. Preludes op. 13 – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie – I Remember Quiet, Bright, Golden Days (op. 6)
 18. Preludes op. 13 – Po szerokim, po szerokim morzu – Over the Wide, Wide Sea (op. 8 no. 4)
 19. Preludes op. 13 – W wieczorną ciszę – Into the Evening Silence
 20. Preludes op. 13 – Ku mej kołysce – Towards My Cradle
 21. Theme varié op. 11 pour piano

Maria Pawlaczyk, soprano
Weronika Firlej-Kubasik, piano
Anna Organiszczak, piano
Mariusz Derewecki, violin

booklet: Maria Pawlaczyk & Weronika Firlej-Kubasik (Polish, English, French)

Reviews:

MusicWeb International

  Berceuse op. 1
  Krakowiak op. 7
  Pieśń majowa – The May Song
  Kwiecień – April op. 3
  Die Tränen – Łzy op. 5
  Immer wieder – Gdy rozstania przyszła pora op. 8 no. 1
  Chanson d’automne – Pieśń jesienna op. 8 no. 2
  La lune blanche – Ukojenie op. 8 no. 3
  Tęsknota op. 8 no. 5
  ielą się pola op. 8 no. 6
  Ici bas – Na tej ziemi op. 9 no. 1
  Triolet op. 9 no. 3
  Czasem
  Cykl pieśni Preludia – The cycle of songs Preludes op. 13
  Idzie na pola – Going through the Field
  Widzę ją – I Can See He
  Lubię więdnące kwiaty – I Like Fading Flowers
  Pamiętam ciche, jasne, złote dnie – I Remember Quiet, Bright, Golden Days
  Po szerokim, po szerokim morzu – Over the Wide, Wide Sea
  W wieczorną ciszę – Into the Evening Silence
  Ku mej kołysce – Towards My Cradle
  Thème varié op. 11