AP0074

Książek – Piazzolla
Danzabile
DDD – TT: 72’38”
©2001 – ℗1 IX 2001
Recorded: 2000, 2001
 1. Przemysław Książek (1976) – Concerto Breve no. 2*
 2. Przemysław Książek  – Obsessio*
 3. Przemysław Książek – Toccata*
 4. Przemysław Książek – Irga*
 5. Przemysław Książek– Partita per Quatro d’Archi*
 6. Astor Piazzolla (1921-1992) – Flora’s Game
 7. Astor Piazzolla – Violentango
 8. Astor Piazzolla – Marron y Azul
 9. Astor Piazzolla – Libertango

Książek Przemysław, accordion
Piotr Sawicki, double bass
Canon String Quartet
Wojciech Hazuka, Ist violin
Grzegorz Groblewski, IInd violin
Bartosz Henrych, viola
Maciej Miłaszewski, cello

booklet: (Polish, English)

  Przemysław Książek – Concerto Breve no. 2
  Adagio
  Agitato
  Przemysław Książek – Obsessio
  Astor Piazzolla – Flora’s Game
  Przemysław Książek – Toccata
  Przemysław Książek – Irga
  Przemysław Książek – Partita Per Quatro d’Archi
  Introduzzione
  Danzabile
  Chorale
  Toccata Barbarosa
  Astor Piazzolla – Violentango
  Astor Piazzolla – Marron y Azul
  Astor Piazzolla – Libertango