Children's choir of Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego