World-famous singer Katarzyna Dondalska just recorded her new album „Ride to a marvellous country…”

We are pleased to announce that we have just finished recording the new album (AP0500) of the world-famous singer Katarzyna Dondalska – it is her amazing coloratura soprano that the famous Barbara Bonney called “the Eighth Wonder of the World”. We are very honored that we can cooperate with Mrs. Dondalska and release her next, already tenth album in our publishing house. It is worth adding that most of the recorded songs are world premieres.

Here is what she says about her project: “Recent events show us that we are not always able to predict what fate will bring, what we will face. The current world situation has caused us a lot of fear and anxiety. However, I know that you should not give up, but look for positives in every situation. My new CD, which will be out soon, is proof of that. Contains a mix of different pieces from baroque to contemporary. The soloists are the masters of the guitar, violin, piano and vocals. There are also songs composed by the German composer Stefan J. Walter to the words of the great Polish poet Maria Konopnicka, or the wonderful, virtuoso Nightingale’s Lament for guitar and soprano, which was simply a great pleasure to record with the fantastic Krzysztof Meisinger. We will hear cheerful pieces by Handel, Carey, Rossini or the beautiful Nightingale waltz by Herbert. A beautiful piece by Stefan J. Walter Aut der Hellen Seite for two violins and chamber orchestra, recorded by the great Polish violinist Natan Dondalski together with his student, Wiktor Dziedzic, winner of many international competitions, introduces the festive mood. The piece by Simfonietta Divertimentale turned out to be prophetic: one of its parts is entitled Warning virus. Has the composer foreseen what humanity will have to face? “

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie zakończyliśmy nagrywać nowy album (AP0500) niezrównanej śpiewaczki światowej sławy, Katarzyny Dondalskiej – to jej niesamowity sopran koloraturowy słynna Barbara Bonney określiła „Ósmym Cudem Świata”. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że możemy współpracować z panią Dondalską i wydać w naszym wydawnictwie jej kolejny, już dziesiąty album. Warto dodać, że większosć nagranych utworów stanowią światowe premiery.

Oto co ona sama mówi na temat swojego projektu: „Ostatnie wydarzenia pokazują nam, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie los, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Obecna sytuacja na świecie wywołała u nas sporo lęku i niepokoju. Wiem jednak, że nie należy się poddawać lecz szukać w każdej sytuacji pozytywów. Moje nowe CD, które ukaże się już wkrótce jest tego dowodem. Zawiera mix różnych utworów od baroku do współczesności. Solistami są mistrzowie gitary, skrzypiec, fortepianu oraz wokalu. Znajdują się tu również pieśni skomponowane przez niemieckiego kompozytora Stefana J. Waltera do słów wielkiej polskiej poetki Marii Konopnickiej, czy cudowne, wirtuozowskie Lamento słowika na gitarę i sopran, którego nagranie z fantastycznym Krzysztofem Meisingerem było po prostu wielka przyjemnością. Usłyszymy pogodne utwory Haendla, Careya, Rossiniego czy pięknego słowiczego walca Herberta. W świąteczny nastrój wprowadza przepiękny utwór Stefana J. Waltera Auf der Hellen Seite na dwoje skrzypiec i orkiestrę kameralną nagrany przez świetnego polskiego skrzypka Natana Dondalskiego wraz z jego uczniem, zwycięzcą wielu konkursów międzynarodowych, Wiktorem Dziedzicem. Proroczym okazał się utwór Simfonietta Divertimentale: jedna z jej części nosi tytuł Uwaga wirus. Czyżby kompozytor przewidział, z czym będzie musiała się zmierzyć ludzkość?”.