AP0454

Jerzy Gablenz (1888-1937)
Songs 3
DDD – TT: 70’52”
©2019 – ℗12 IV 2019
Recorded: 2018, 2019
 1. W wojtusiowej izbie (In Wojtuś’ room) op. 16
 2. Z liryków II (From lyrical poetry II)
 3. Smutno mi na ziemi (I’m sad here on earth)
 4. Dziewczyno (Girl)
 5. Z Hani IX (From Hania IX)
 6. Songs op. 11 no. 1 & 6
 7. Songs op. 13
 8. Po wodę (At water)
 9. Samotna lipa (Lonely linden)
 10. Okrężne (Circular)
 11. Zosia (Sophie)
 12. Biły się raz (They fought once)

Katarzyna Syguła, soprano
Piotr Gryniewicki, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Anna Mikolon, piano

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

L’éducation musicale