AP0457

In natali Domini
Christmas songs from Staniątki Cantional
DDD – TT: 61’27”
©2019 – ℗15 IX 2019
Recorded: 2019
 1. Promit vox angelica – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 2. O sine labe intensa – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 3. Ave magne Rex coelorum / Zdrow bądź – 15-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 4. Nigdym temu wierzyć nie chciał – 16th c. Anonym from Cracow Lute Tablature
 5. Bartłomiej Pękiel (? – 1670) – Magnum nomen Domini
 6. Christus, qui genitus Mariae – 16th c. Anonym from Staniątki Cantional
 7. Tempus monet, ut cithara sonum det – 17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 8. Pavan, Galarda – 16th c. Anonym from Cracow Lute Tablature
 9. Vidua et prophetissa – 17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 10. Quem pastores laudavere – 17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 11. In natali Domini / Z Bożego Narodzenia – 17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 12. Tantum ergo sacramentum – 16th c. Anonym from Cracow Lute Tablature
 13. Narrant vaticina – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 14. Iam cantemus hodie – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 15. Ecce reges terrae congregate sunt – 16th c. Anonym from Staniątki Cantional
 16. Non ditto – Valentin Bakfark – 16th c. from Cracow Lute Tablature
 17. Gratanter iubilemus – 18th c. Anonym from Staniątki Cantional
 18. Pastores, relinquite vestores greges – 16-18th c. Anonym from Staniątki Cantional
 19. Congaudete laete, laete – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 20. Smutne serce żałością – 16th c. Anonym from Cracow Lute Tablature
 21. Nigdy bych ja wierzyć nie chciał – Pasamezzo, Saltarello
 22. Angelus Domini ad pastores – 16th c. Tielman Susato, from Staniątki Cantiona
 23. Dominus natus est – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantiona
 24. Emanuel de virgine natus est hodie – 16-17th c. Anonym from Staniątki Cantional
 25. Ferdinanth – 16th c. Anonym from Cracow Lute Tablature
 26. Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca. 1665 – 1734) – Jesu redemptor omnium

Ensemble QuattroVoce
Marta Wróblewska, soprano
Paweł Pecuszok, tenor
Aleksandra Pawluczuk, mezzo-soprano
Przemysław Kummer, bass-baritone
Period instrument consort,
Adeal Czaplewska, viola da gamba & tenor recorder
Filip Zieliński, lute & renaissance guitar
Krzysztof Owczynik, hurdy-gurdy & recorders & cornamuse & crumhorn & drums & bell
Jacek Urbaniak, bombard & recorders & cornamuse & bell & music arrangement & artistic leadership

booklet: Jacek Urbaniak (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International