AP0435

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Songs
DDD – TT: 60’45”
©2018 – ℗1 X 2018
Recorded: 2018
 1. Znaszli ten kraj
 2. Dwie zorze
 3. Morel
 4. Sołtys
 5. Krakowiaczek
 6. Korale
 7. Kozak
 8. Pieśń wojenna
 9. Wyjazd na wojnę
 10. Czarny krzyżyk
 11. Piosnka żołnierza
 12. Stary kapral
 13. O matko moja
 14. Niepewność
 15. Matko, już nie ma cię
 16. Ja ciebie kocham
 17. Starość
 18. Dziad i baba

Leszek Skrla, baritone
Anna Mikolon, piano

booklet: Anna Mikolon (Polish, English, German)

Reviews:

MusicWeb International