AP0392

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 8
DDD – TT: 68’25”
©2017 – ℗1 V 2017
Recorded: 2016, 2017

 1. Jan Żukowski (1870-1911) – Matko pomocy nieustającej (Mother of perpetual help)
 2. Stanisław Żukowski (1881-1935) – Chwała Marji (Glory to Mary)
 3. Jan Żukowski – Missa in honorem Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis
 4. Jan Żukowski – Modlitwa do Boga-Rodzicy (Prayer to the Mother of God) op. 5
 5. Jan Żukowski – Mass op. 22
 6. Jan Żukowski – O Chryste (O Christ) op. 14
 7. Stanisław Żukowski – O Przenajświętsza Hostya (O Most Holy Host)
 8. Stanisław Żukowski – Do Twego serca, o Chryste (To Your Heart, O Christ)
 9. Stanisław Żukowski – Modlitwa Pańska (Prayer of the Lord)(Tommaso Giordani)
 10. Jan Żukowski – Adoro te devote
 11. Otton Mieczysław Żukowski – Hołd młodzieży (Youth tribute)
 12. Otton Mieczysław Żukowski – U tronu Twego (In your throne)
 13. Stanisław Żukowski – Westchnienia (Sighs)
 14. Stanisław Żukowski – Przed tak wielkim Sakramentem (Before such a great Sacrament)
 15. Stanisław Żukowski – Hymn na cześć Chrystusa-Króla (Hymn in honor of Christ-King)

Marta Wróblewska, soprano
Beata Koska, mezzo-soprano
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Chamber Mixed Choir Duc in altum
Beata Śnieg, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

L’éducation musicale