AP0369

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 6
DDD – TT: 49’57”
©2016 – ℗10 X 2016
Recorded: 2016

 1. Narodził się Jezus Chrystus
 2. O gwiazdo Betleemska
 3. Pan z nieba i z łona
 4. Pasterze mili
 5. Pastuszkowie ze snu
 6. Pasterzu
 7. Pójdźmy wszyscy
 8. Pospieszcie pastuszki
 9. Przybieżeli do Betlejem
 10. Przy onej górze
 11. Słyszę z nieba muzykę
 12. Śliczna Panienka
 13. Tryumfy króla
 14. W dzień Bożego narodzenia
 15. Wesołą nowinę
 16. Witajże dzieciątko
 17. Wiwat dzisiaj
 18. Wśród nocnej ciszy
 19. W żłobie leży
 20. Z narodzenia Pana
 21. Zjawiło się nam

Marta Wróblewska, soprano
Paweł Pecuszok, tenor
Mikołaj Zgódka, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Przemysław Kummer, bass-baritone
Urszula Iżbicka, piano

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International