AP0357

Juliusz Łuciuk (1927-2020)
Memories… lyrical, sentimental, carefree
DDD – TT: 42’12”
©2016 – ℗15 III 2016
Recorded: 2014
 1. W intymnym nastroju
 2. The Children’s Tabernacle
 3. Pieśń o żołnierzach z Westerplatte
 4. Trzy impresje rytmiczne
 5. Krzaczek róży
 6. Ćma
 7. Drobna kaszka
 8. Pożegnanie elementarza
 9. Rozmowa z księżycem
 10. Dzień bez Ciebie
 11. Piosenka o jeżu

Bożena Harasimowicz, soprano
Krystyna Pyszkowska, piano

booklet: Grzegorz Majka (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International