AP0356

Józef Michał Poniatowski (1816-1873)
Mass in F
DDD – TT: 48’51”
©2015 – ℗15 XII 2015
Recorded: 2015
  1. Mass in F

Barbara Lewicka Wójcik, soprano
Donata Zuliani, alto
Mateusz Kołos, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Michał Kaleta, organ
Zespół wokalny Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku
Przemysław Stanisławski, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International

L’éducation musicale