AP0354

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 4
DDD – TT: 52’48”
©2015 – ℗1 VIII 2015
Recorded: 2014
  1. Ave Maria op. 30
  2. W majowe Zorze (The Dawns of May)
  3. Błogosław Matko (Bless, Mother) op. 31
  4. Ave Maria
  5. Czwarta msza polska (Polish Mass no. 4) op. 41
  6. Witaj Królowo! (Hail Queen!)
  7. Hymn do N. P. Marji (Hymn to the B.V. Mary)
  8. Zdrowaś Maryjo (Hail Mary)
  9. Ojcze nasz (Our Father) op. 47

Anna Fabrello, soprano
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Tomasz Zając, organ
Strzyżowski Chór Kameralny
Grzegorz Oliwa, conductor

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International