AP0339

Skrzypce po sieradzku
The Violins of Sieradz

DDD – TT: 73’22”
©2014 – ℗10 X 2014
Recorded: 2014

 1. Owijok Od Sieradza (Kapela Marty Cichej & Klaudia Klimczak)
 2. Owijok weselny po T. Kracie (Marta Cicha)
 3. Owijok po St. Pryku W siymiyniu były piyniunski (Marta Cicha & Magda Kowalczyk)
 4. Chodzony Baszkowski po J. Janczaku (Kapela Marty Cichej)
 5. Owijok po St. Ciołku Kasia śpi, Kasia leży (Kapela Marty Cichej)
 6. Owijok Michowiocek (Kapela Marty Cichej)
 7. Oberek Baszkowski po J. Janczaku (Marta Cicha & Jerzy Kaszuba)
 8. Polka Wilkszycka J. Tomczyka (Kapela Marty Cichej)
 9. Owijok Jade od Rudy (Kapela Marty Cichej)
 10. Owijok z pluskiem po St. Ciołku (Marta Cicha)
 11. Owijok po St. Pryku Tąpnij nogą (Marta Cicha & Magda Kowalczyk)
 12. Polka Zagrejta mi tygo tygo po St. Lewińskim (Kapela Marty Cichej)
 13. Owijok U młynarza Marcina po J. Janczaku (Kapela Marty Cichej)
 14. Owijok Stary po T. Kracie (Kapela Marty Cichej)
 15. Polka Siano grabiła po T. Kracie (Kapela Marty Cichej)
 16. Oberek Kosmiczny po J. Janczaku (Marta Cicha & Jerzy Kaszuba)
 17. Owijok J. Tomczyka A jo niy wiym (Kapela Marty Cichej)
 18. Owijok J. Piechoty Po ojcu (Marta Cicha)
 19. Polka Niedziółecka (Kapela Marty Cichej)
 20. Owijok od Konopnicy (Marta Cicha & Magda Kowalczyk)
 21. Kónik po T. Kracie (Kapela Marty Cichej)
 22. Chodzony Mroczkowski J. Tomczyka (Kapela Marty Cichej)
 23. Owijok po St. Pryku Gónił Morus Moruske (Kapela Marty Cichej)
 24. Podkoziołkowa (Kapela Marty Cichej)
 25. Polka Sieczka (Kapela Marty Cichej)
 26. Oberek Po garbatym Wicku J. Janczaka (Marta Cicha & Jerzy Kaszuba)
 27. Owijok po St. Kaczmarkowej (Marta Cicha)
 28. Owijok po J. Szymczaku (Marta Cicha & Magda Kowalczyk)
 29. Polka Rokita J. Tomczyka (Kapela Marty Cichej)
 30. Owijok Ty za wodą (Kapela Marty Cichej)
 31. Owijok Woźnicki (Kapela Marty Cichej)
 32. Oberek po J. Janczaku Dejcie noża (Marta Cicha & Jerzy Kaszuba)
 33. Chodzony A za lasym (Kapela Marty Cichej)
 34. Owijok Chłopcy butami (Kapela Marty Cichej)
 35. Owijok A jo mom (Kapela Marty Cichej)
 36. Owijok J. Piechoty Po Lewińskim (Marta Cicha)
 37. Polka Jak jo ide w pole (Kapela Marty Cichej)
 38. Owijok Łysoń (Marta Cicha & Magda Kowalczyk)
 39. Owczareczek po T. Kracie (Kapela Marty Cichej)
 40. Owijok T. Kraty Po ojcu (Kapela Marty Cichej)
 41. Polka po St. Ciołku Nawarzyła, napiekła (Kapela Marty Cichej)
 42. Owijok po St. Pryku W naszym Dzigorzewie (Kapela Marty Cichej)
 43. Owijok J. Tomczyka Mroczkowiak (Kapela Marty Cichej)
 44. Oberek J. Janczaka Po Marosiu (Marta Cicha & Jerzy Kaszuba)
 45. Polka starodawna po W. Pietrzaku (Kapela Marty Cichej)
 46. Owijok po St. Ciołku A zeby się przepadło (Kapela Marty Cichej & Klaudia Klimczak)
 47. Polka Mamo moja mamo (Kapela Marty Cichej & Klaudia Klimczak)
 48. Owijok Rzeczka (Kapela Marty Cichej & Klaudia Klimczak)
 49. Chodzony chojeński (Kapela Marty Cichej & Klaudia Klimczak)

Kapela Marty Cichej
Marta Cicha,
Jerzy Kaszuba
Magda Kowalczyk

booklet: Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Marta Cicha (Polish, English)