AP0288

Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942)
Opera Omnia Religiosa 1
DDD – TT: 58’45”
©2013 – ℗1 IX2013
Recorded: 2013
 1. Ave Maria
 2. Gwiazdo zaranna (Morning star)
 3. Niepokalana święta Pani (Immaculate hallowed Lady)
 4. Ave maris stella
 5. Stała Matka bolejąca (Stabat Mater dolorosa)
 6. Pocieszycielko strapionych (Comforter of the afflicted)
 7. Ucieczko grzesznych (Haven of the sinners)
 8. Błogosław, słodka Pani (Bless, sweet Lady)
 9. Ave Maria op. 30
 10. Msza polska (Missa Polonica) op. 38
 11. Tantum ergo Sacramentum
 12. Panie, do Ciebie wołam (Lord, unto thee I cry)
 13. Twych Panie łask (Your mercies, o Lord)
 14. Gdy boleść wstrząsa (When sorrow strikes)
 15. O salutaris Hostia

Katarzyna Dondalska, soprano
Ewa Marciniec, alto
Piotr Kusiewicz, tenor
Robert Kaczorowski, baritone
Ewa Rytel, organ
Art’n’Voices

booklet: Robert Kaczorowski (Polish, English)