AP0246

Aleksander Tansman (1897-1986)
Happy Time, on s’amuse au piano – Ten Diversions for Young Pianist
DDD – TT: 58’42”
©2011 – ℗1 IX 2011
Recorded: 2011
  1. Happy Time, on s’amuse au piano (Szczęśliwy wiek, zabawa przy fortepianie) – Book 1-3
  2. Ten Diversions for The Young Pianis (Dziesięć utworów dla młodego pianisty)

Elżbieta Tyszecka, piano

booklet: Elżbieta Tyszecka (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International