AP0243

Koszewski – Szeligowski – Panufnik
Piano trios
DDD – TT: 68’35”
©2011 – ℗1 V 2011
Recorded: 2009
  1. Andrzej Koszewski (1922-2015) – Trio for violin, cello and piano (1950)
  2. Tadeusz Szeligowski (1899-1963) – Trio for piano, violin and cello
  3. Andrzej Panufnik (1914-1991) – Piano trio

Poznańskie Trio Fortepianowe
Laura Sobolewska, piano
Anna Ziółkowska Anna, violin
Dagny Czarnecka , cello

booklet: Danuta Gwizdalanka (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International