AP0242

In the circle of Nadia Boulanger
Szałowski – Bacewicz – Bauer
DDD – TT: 46’24”
©2011 – ℗1 V 2011
Recorded: 2004, 2007
  1. Antoni Szałowski (1907-1973) – Sonata pour hautbois et piano
  2. Grażyna Bacewicz (1909-1969) – Sonata for oboe and piano, Sonatina for oboe and piano, Sonata da camera
  3. Jerzy Bauer (1936) – Dualisty

Mieczysław Pawlak, oboe
Barbara Trojanowska, violin
Tyszecka Elżbieta, piano

booklet: Elżbieta Tyszecka (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International