AP0240

Juliusz Łuciuk (1927-2020)
Gesang am Brunnen
DDD – TT: 54’51”
©2011 – ℗1 V 2011
Recorded: 2008
  1. Gesang am Brunnen – oratorio

Bożna Harasimowicz-Haas, soprano
Jacek Laszczkowski, tenor
Janusz Borowski, baritone
Chór Polskiego Radia w Krakowie
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia w Krakowie
José Maria Florencio, conductor

booklet: Grzegorz Majka (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International