AP0223

Aleksander Tansman (1897-1986)
Mazurkas vol. II & III
AP0223 , DDD – TT: 42’40”
©2009 – ℗15 III 2009
Recorded: 2007
  1. Second receuil de mazurkas pour piano
  2. Troisieme receuil de mazurkas pour piano
  3. Deux pieces pour piano
  4. Valse-Impromptu pour piano
  5. Mazurka a Andres Segovia

Elżbieta Tyszecka, piano

booklet: Elżbieta Tyszecka (Polish, English)