AP0214

Yoshinao Nakada (1923-2000)
Songs
DDD – TT: 62’08”
©2011 – ℗1 X 2011
Recorded: 2011
  1. Cherry Alley (Wiśniowa aleja)
  2. The Lullaby (Kołysanka)
  3. Dandelions (Mlecz)
  4. When I Feel Sad (Kiedy jestem smutny)
  5. Talking With the Mist (Rozmawiałam z mgłą)
  6. A Horned Owl (Puszczyk)
  7. Gate to the Unknown World (Nieznana furtka)
  8. Songs of Japanese Toys (Pieśni japońskich zabawek)
  9. Six Children’s Songs (Sześć pieśni dziecięcych)
  10. Eight Children’s Songs (Osiem pieśni dziecięcych)

Waleria Przelaskowska-Rokita, mezzo-soprano
Witold Wołoszyński, piano

booklet: Waleria Przelaskowska-Rokita (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International