AP0205

Aleksander Tansman (1897-1986)
Les jeunes au piano
DDD – TT: 59’36”
©2010 – ℗20 X 2010
Recorded: 2009
  1. Mireille et les animaux (Mireille i zwierzątka)
  2. Marianne devant le kiosque aux journaux (Marianne przed kioskiem z gazetami)
  3. L’Autobus imaginaire (Wyimaginowany autobus)
  4. Au Telescope (Przy teleskopie)

Elżbieta Tyszecka, piano

booklet: Elżbieta Tyszecka (Polish, English)