AP0170

Henryk Wieniawski (1835-1880)
Etudes-Caprices
DDD – TT: 47’49”
©2008 – ℗18 V 2008
Recorded: 2007
  1. L’ecole moderne Etudes-Caprices op. 10
  2. Etudes-Caprices op. 18

Juztyna Jara, violin
Wojciech Koprowski, violin

booklet: Mirosław Ławrynowicz (Polish, English, French)