AP0158

Musica Claromontana vol. 24
Musica Claromontana in Nativitate Domini
DDD – TT: 77’02”
©2007 – ℗1 XII 2007
Recorded: 2005
  1. Franciszek Perneckher (-1769) – Harmonia Pastoralis
  2. Franciszek Perneckher – Missa Nativitatis in F
  3. Franciszek Perneckher – Offertorium de Nativitate D.N.J. Christi
  4. Franciszek Kottritsch (1727-1787) – Aria Pastoralis C In hac annua
  5. Ludwik Maader(XVIII c.) – Mazurek o Bożym narodzeniu Tusząc pasterze
  6. Figulenti (XVII/XVIII c.) – Aria Pastoralis Ride Jesule
  7. Konstanty Czajkowski (XIX c.) – Pastorella ex D Gloria in excelsis Deo

Capella Claromontana
Michalina Bienkiewicz, soprano
Marzena Lubaszka, soprano
Sylwia Złotkowska, mezzo-soprano
Joanna Dobrakowska, alto
Dominika Batóg, alto
Piotr Szewczyk, tenor
Jacek Ozimkowski, bass
Magdalena Pilch, traverso flute
Katarzyna Kik, traverso flute
Walter Christian, bassoon
Rafael Gabriel Przybyła, oboe
Urszula Bevis, oboe
Igor Cecocho, trumpet
Artur Erenfeld, trumpet
Grzegorz Jurczyk, percussion
Zbigniew Pilch, violin
Mikołaj Zgółka, violin
Joanna Kostylew, viola
Jakub Kościukiewicz, cello
Janusz Musiał, double bass
Jan Tomasz Adamus, organ

booklet: Remigiusz Pośpiech (Polish, English)