AP0152

Musica Claromontana vol. 22
Maader – Gotschalk – Brikner – Rutha
DDD – TT: 77’02”
©2007 – ℗10 III 2007
Recorded: 2005
  1. Ludwik Maader (XVIII c.) – Aria prima in G minore “In quem tanto labore”
  2. Ludwik Maader – Aria secunda in G minore “Sexaginta jam anni sunt”
  3. Ludwik Maader – Missa in G
  4. Eryk Brikner (1705-1760) – Hymnus pro Festis Apostolorum “Vos saeculorum judices”
  5. Jan Rutha (XVIII w.) – Hymnus de SS. Nomine Jesu “Jesu dulcis memoria”
  6. Filip Gotschalk(1760-1809) – Hymnus de SS. Nomine Jesu “Jesu dulcis memoria”
  7. Filip Gotschalk – Vesperae in C
  8. Filip Gotschalk – Salve Regina in E flat
  9. Filip Gotschalk – Salve Regina in G

Capella Claromontana
Marzena Lubaszka, soprano
Magdalena Szewczyk, soprano
Joanna Dobrakowska, alto
Sylwia Złotkowska, alto
Piotr Szewczyk, tenor
Jacek Ozimkowski, bass
Magdalena Pilch, traverso flutes
Paweł Książkiewicz, traverso flutes
Krzysztof Stencel, horns
Dominika Stencel, horns
Paweł Spychała, trumpet
Artur Erenfeld, trumpet
Mikołaj Zgółka, violins
Juliusz Żurawski, violin
Jakub Kościukiewicz, cello
Kazimierz Pyzik, violone
Jan Tomasz Adamus, organ

booklet: Aleksandra Patalas (Polish, English)