AP0124

Władysław Żeleński (1837-1921)
Piano Works 1
DDD – TT: 74’13”
©2005 – ℗1 X 2005
Recorded: 2004, 2005
  1. Deux Morceaux Op. 63
  2. Oda do młodości. Marsz uroczysty Op. 51
  3. Marsz uroczysty ku czci nieśmiertelnego wieszcza Adama Mickiewicza Op. 44
  4. Deux Mazourkas Op. 31
  5. Sonata No. 2 Op. 20

Joanna Ławrynowicz, piano

booklet: Magdalena Todynek (Polish, English French)

Reviews:

MusicWeb International

MusicWeb International