AP0096

Gaude Mater Festival – 1
Composers Competition “Musica Sacra”
DDD – TT: 64’54”
©2001 – ℗1 VI 2001
 1. Maciej Zieliński (1971) – Domine quis habitabit;
 2. Maciej Żółtowski (1971) – Victimae paschali laudes;
 3. Miłosz Bembinow (1978) – Veni Sancte Spiritus;
 4. Wojciech Widłak (1971) – Psalmus CL;
 5. Marcel Chyrzyński (1971) – Psalm 88
 6. Marcel Chyrzyński – … Similes esse bestiis …;
 7. Bartosz Kowalski-Banasewicz (1977) – Domine Deus;
 8. Anna Maria Dudzińska – Pater noster;
 9. Weronika Ratusińska (1977)  – Adoratio crucis;
 10. Michał Moc (1977) – Alleluja;
 11. Dariusz Łapiński (1977) – Benedictiones

Choir of the ATK in Warsaw,
Kazimierz Szymonik, dyrygent
Polski Chór Kameralny

Jan Łukaszewski, dyrygent
Camerata Silesia

Anna Szostak, dyrygent

booklet: Marcin Łukaszewski (Polish, English)