AP0080

Rediscovered Polish Songs
Grecki – Opieński – Nowowiejski – Wiechowicz – Szeligowski – Koszewski
DDD – TT: 65’50”
©2002 – ℗1 IX 2002
Recorded: 2001
 1. Maksymilian Grecki (1840-1870) – The Offering
 2. Maksymilian Grecki – Bogunka
 3. Maksymilian Grecki – My Song at the Grey Hour
 4. Maksymilian Grecki – To the May Breeze
 5. Henryk Opieński (1870-1942) – April
 6. Henryk Opieński – The May Song
 7. Henryk Opieński – Triolet
 8. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Idzie na pola – Going through the Fields (op. 9 no. 2)
 9. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Widzę ją – I Can See Her (op. 4)
 10. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Lubię więdnące kwiaty – I Like Fading Flowers (op. 6)
 11. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Pamiętam ciche, jasne, złote dnie – I Remember Quiet, Bright, Golden Days (op. 6)
 12. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Po szerokim, po szerokim morzu – Over the Wide, Wide Sea (op. 8 no. 4)
 13. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – W wieczorną ciszę – Into the Evening Silence
 14. Henryk Opieński – Preludes op. 13 – Ku mej kołysce – Towards My Cradle
 15. Feliks Nowowiejski (1877-1946) – The poem Roses for Sappho op. 51
 16. Stanisław Wiechowicz (1893-1963) – Why Are You Growing Pale?
 17. Stanisław Wiechowicz – And Who Made You…
 18. Stanisław Wiechowicz – That Cradle
 19. Tadeusz Szeligowski (1896-1963) – Green Songs – In the Aldre Forest
 20. Tadeusz Szeligowski – Green Songs – Hop
 21. Andrzej Koszewski (1922) – The golden sunshine
 22. Andrzej Koszewski (1922) – Lullaby III

Maria Pawlaczyk, soprano
Weronika Firlej-Kubasik, piano

booklet: Maria Pawlaczyk & Weronika Firlej-Kubasik (Polish, English)

Reviews:

MusicWeb International