AP0074

Książek – Piazzolla
Danzabile
DDD – TT: 72’38”
©2001 – ℗1 IX 2001
Recorded: 2000, 2001
  1. Przemysław Książek (1976) – Concerto Breve no. 2*
  2. Przemysław Książek  – Obsessio*
  3. Przemysław Książek – Toccata*
  4. Przemysław Książek – Irga*
  5. Przemysław Książek– Partita per Quatro d’Archi*
  6. Astor Piazzolla (1921-1992) – Flora’s Game
  7. Astor Piazzolla – Violentango
  8. Astor Piazzolla – Marron y Azul
  9. Astor Piazzolla – Libertango

Książek Przemysław, accordion
Piotr Sawicki, double bass
Canon String Quartet
Wojciech Hazuka, Ist violin
Grzegorz Groblewski, IInd violin
Bartosz Henrych, viola
Maciej Miłaszewski, cello

booklet: (Polish, English)