AP0070

The Warsaw Tablature (17th c.)
DDD – TT: 56’27”
©2001 – ℗1 IX 2001
Recorded: 2000, 2001
 1. Toccata [in a]
 2. Canzona primi toni
 3. Canzona III toni
 4. Preludium primi toni
 5. [Unidentified fragment in d]
 6. Canzona dopo l’Epistola
 7. Toccata [in g]
 8. Canzona [in F]
 9. Canzona [in C]
 10. Preambulum na Sanctus [in C]
 11. Preludium [in F]
 12. Fuga [in G]
 13. Fuga [in G]
 14. Fuga [in G]
 15. Fuga [in d]
 16. [Magnificat primi toni]
 17. Lectio [in a]
 18. Puer nobis natus
 19. Nużeśmy chrześcijanie
 20. Puer natus in Bethleem
 21. Narodził się Syn Boży
 22. Angelus pastoribus
 23. Toccata [in G]
 24. Canzona III toni
 25. Wesoły nam dzień dziś nastał
 26. Surrexit Christus hodie
 27. Surrexit Dominus
 28. Surrexit Christus hodie
 29. Przez Twoje święte zmartwychwstanie
 30. Płaczże dzisiaj
 31. Płaczże dzisiaj

Sebastian Adamczyk, organ, virginal

booklet: Mikołaj Kuńczyk (Polish, English, French, German)