AP0068

Marian Sawa (1937-2005)
Organ Works 2
DDD – TT: 70’13”
©2001 – ℗1 IX 2001
Recorded: 2000
  1. Partita Jezu Chryste, Panie miły
  2. Partita Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
  3. Lamentacje
  4. Ecce lignum Crucis
  5. Partita Chrystus nam zmartwychwstan jest
  6. Partita Wesoły nam dzień dziś nastał
  7. Surrexit Christus hodie

Marietta Kruzel-Sosnowska, organ

booklet: Keszek Mateusz Gorecki (Polish, English)