AP0058

Twardowski – Rogowski
Choral Orthodox Works
DDD – TT: 61’15”
©2000 – ℗18 X 2000
Recorded: 1999, 2000
 1. Romuald Twardowski (1930) – Orthodox Carol Oj widit Bog
 2. Romuald Twardowski – Orthodox Carol Na jordanskoj reczey
 3. Romuald Twardowski – Orthodox Carol Wsielannaja wiesielisia
 4. Romuald Twardowski – Orthodox Carol Po wsiomu switu
 5. Romuald Twardowski  – Orthodox Carol Nowa radost
 6. Romuald Twardowski  – Orthodox Carol Bog priedwiecznyj
 7. Romuald Twardowski – Alliłuja
 8. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
 9. Romuald Twardowski – Błażen muż
 10. Romuald Twardowski – Osanna II
 11. Romuald Twardowski – Woskriesienije Christowo
 12. Romuald Twardowski – Wsiakoje dychanije
 13. Romuald Twardowski – Small
 14. Romuald Twardowski – Small Orthodox Liturgy
 15. Ludomir Michał Rogowski (1881-1954) – Requiem (Panichida) – final fragment

Cappella Musicae Europae Orientalis
Leon Zaborowski, conductor
Zespół Muzyki Cerkiewnej
Jerzy Szurbak, conductor
Chór Państwowego Konserwatorium w Mińsku
Wiktor Rowdo, conductor
Chór Akademii Medycznej w Białymstoku
Bożena Sawicka, conductor
Cappella Bydgostiensis
Stanisław Gałoński, conductor
Chór “Stepan Mokranjac”
Aleksander Spasic, conductor

booklet: (Polish, English)