AP0027

Claude Bolling (1930)
Suite for Cello and Piano Jazz Trio
DDD – TT: 56’17”
©1999 – ℗1 XII 1999
Recorded: 1999
  1. Claude Bolling – Suite for Cello and Piano Jazz Trio
  2. Piotr Wróbel (1977) – Słonecznikowy Dens*

Andrzej Wróbel, cello
Paweł Perliński, piano
Andrzej Łukasik, bass
Adam Lewandowski , drums

booklet: Tadeusz Gadzina, Bartosz Weber (Polish, English)