AP0025

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
San Casimiro, Re di Polonia
DDD – TT: 56’45”
©2000 – ℗1 X 2000
Recorded: 1999
  1. San Casimiro, re di Polonia – Oratorio a cinque con stromenti

Olga Pasiecznik, soprano
Jacek Laszczkowski, soprano
Anna Mikołajczyk, soprano
Marcin Ciszewski, contralto
Krzysztof Szmyt, tenor
Jarosław Bręk, basso coro
Zbigniew Pilch, violin
Marek Skuza, violin
Dymitr Olszewski, violin
Agnieszka Wolińska, violin
Piotr Rzeczycki, viola
Mark Caudle, cello
Tomasz Iwanek, double bass
Katarzyna Tomczak, harpsichord
Jerzy Żak, lute, conductor

booklet: Anna Ryszka-Komarnicka (Polish, English, French)

Reviews:

MusicWeb International