AP0016

XXth Century Polish Piano Music
DDD – TT: 66’03”
©1999 – ℗1 X 1999
Recorded: 1999
  1. Marian Sawa* (1937-2005) – 4 Mazurkas
  2. Marian Sawa* – Scherzino
  3. Jan Fotek* (1928-2015) – 7 Preludes
  4. Wojciech Łukaszewski* (1936-1978) – Toccata
  5. Kazimierz Serocki (1922-1981) – A piacere;
  6. Grażyna Bacewicz (1909-1969) – 10 Concert Studies
  7. Marian Borkowski* (1934) – Toccata
  8. Marian Borkowski* – Fragmenti

Marcin Łukaszewski, piano

booklet: Andrzej Sułek (Polish, English)